Tomoe Symbol Кийотсура Доджо

精貫道場

Yufukan Japan Foundation

Нишио Айкидо – София

Нишио Айкидо

“Основателят често казваше, че айкидо включва не само техники с голи ръце, но също и техники с кен, и джо. Така в нашата айкидо практика ние винаги тренираме така, че да можем незабавно да използваме кен и джо във всяка техника, в зависимост от индивидуалната ситуация...” ~ Шоджи Нишио шихан

Новини

Семинар по Нишио айкидо – София, 2016

Летен лагер – Евксиноград, 2015

Предстоящи събития